Niveli i.

Mënyrat e foljeve në gjuhën shqipe janë: mënyra dëftore, lidhore, kushtore, habitore, dëshirore dheurdhërore Veprën ”Studime gjuhësore” në nëntë vëllime e shkroi Eqrem.

Alfabeti ne gjuhen shqipe - Mesimet e paraPërshendetje fëmijë, le të mësojmë së bashku Alfabetin e gjuhës Shqipe. Fjalor i gjuhës shqipe (Fjalori i 54-ës) Ribotim anastatik, Botimet Çabej, Tiranë 2005.

Aplikacioni edukues interaktiv sjell mundësinë që fëmijët të mësojnë 36 shkronjat e Alfabetit të Gjuhës Shqipe me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionit atraktiv.

Angela's Channel.

. Më në fund, grupi "Gjuha Shqipe pa gabime". Ne kongresin e alfabetit te gjuhes shqipe moren pjese 32 delegate.

.

. Përbëhet nga 36 shkronja, nga të cilat 7 janë zanore dhe 29 janë bashkëtingëllore. .

Aplikacioni edukues interaktiv sjell mundësinë që fëmijët të mësojnë 36 shkronjat e Alfabetit të Gjuhës Shqipe me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionit atraktiv. .

Alfabeti shqip ka tridhjetë e gjashtë shkronja dhe nga to shtatëzanore: A, E, Ë, I, O, U, Y, dhe 29 bashkëtingëllore: B, C, Ç, D, Dh,F, G, Gj, H, J, K, L, Ll, M, N, Nj, P, Q, R, Rr, S, Sh, T, Th, V, X,Xh, Z, Zh.

Alfabeti i shqipes ka shkronja të mëdha e të vogla, shtypi dhe dore: Tabela 1.

. Një ndër të parët ishte Teodor Haxhifilipi, alfabeti i të cilit kapërcente 50 shkronja.

. Feb 23, 2022 · Polemika të shumta janë ngjallur nga konstatimi i gjuhëtarit Aristotel Spiro, i cili ka thënë dhe argumentuar se gjuha shqipe ka 27 shkoronja dhe jo 36 të tilla.

.
.
.

4.

Në artikullin e Kozma Serembres të botuar në vitin 1902 me titull “Shoqëria “Dituria” dhe Alfabeti Kombëtar Shqiptar”, ndër të tjera ai shkruan “Rilindja jonë Kombëtare.

. . .

. . . . Dëgjo (help·info) shqiptimin e 36 shkronjave. .

.

Shkolla fillore Sknderbeu n Prlepnic. Alfabeti i gjuhës shqipe ka tridhjetë e gjashtë shkronja që i përgjigjen tridhjetë e gjashtë tingujve.

Fjala Alfabet (Alphabet) vjen prej alfabetit grek: ἀ.

.

.

- Beni "SUBSCRIBE" videon n.

Në artikullin e Kozma Serembres të botuar në vitin 1902 me titull “Shoqëria “Dituria” dhe Alfabeti Kombëtar Shqiptar”, ndër të tjera ai shkruan “Rilindja jonë Kombëtare.